Start > Service & tjänster > Planering och projektledning

Planering och projektledning

Planering av konferensen

Bakom varje lyckad konferens döljer sig en mycket god planering. Denna webbplats är en hjälp för er som söker efter en konferens och för att ni inte ska missa några viktiga detaljer.

Samarbeta gärna med en konferensarrangör för att kunna få en bra struktur och en noggrann plan för hur det hela ska fungera.

Projektledning och samordning

De riktigt stora konferensarrangörerna erbjuder också en projektledning för att er planering och vistelse på konferensen ska bli så bra som möjligt. De erbjuder avancerad konferensservice för både små konferenser och stora internationella kongresser. Men ska det vara ekonomiskt försvarbart att betala för en projektledning så bör era planer vara för en stor konferens eller kongress.

Med arrangörens projektledning får man ett mer personligt engagemang och en mer professionellt hjälp av arrangören än om man inte använder sig av den erbjudna projektledningen. Med hjälp av projektledningen så är möjligheten till ett 100% lyckat arrangemang mycket stora.

Med hjälp av konferens så kan ni få en bättre samanhållning inom företaget

Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Södermanland Västra Götaland Östergötland Jönköping Halland Skåne Kronoberg Blekinge Gotland Kalmar