Start > Service & tjänster > Ekonomiservice

Ekonomiservice

Är det så att ni endast vill hantera en faktura för hela arrangemanget, vilket är det vanligaste sättet, så tar konferensarrangören hand om all fakturering och bokföring av deltagaravgifter, sponsormedel m.m. samt betalar och sköter all hanterar av leverantörsfakturor och arvoden. De kan om man vill göra avstämningar (t.ex. varje månad) av kostnader och intäkter under hela projektet, och sedan när projektet avslutas kan det upprättas en slutredovisning.

Offertförfrågan

Eftersom varje konferens är unik och inte är den andra lik så hanteras varje arrangemang individuellt. Vi rekommenderar att ni inledningsvis träffar er konferensarrangör för ett möte, helt förutsättningslöst. Därefter kan arrangören, med hjälp av den information ni angivit, lämna en eller flera offerter på delar av deras tjänsteutbud eller på en totalentreprenad.


En konferens fungerar lite som en tändvätska för alla deltagare

Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Södermanland Västra Götaland Östergötland Jönköping Halland Skåne Kronoberg Blekinge Gotland Kalmar