Start > Olika konferenser > Kundträffar

Kundträffar

Ingenting får gå fel då kunderna ska bjudas in till en kundträff. Minnet av konferensen eller sammankomsten måste bli så positiva som det bara kan bli. Därför kan det vara ett klokt val att hyra in professionella konferens- och festarrangörer.

Arrangören ska utgå från ert budskap och er målgrupp, och utifrån det bygga ett passande arrangemang.


En konferens ger ledningen bra möjlighet till ”feedback” från sin personal

Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Södermanland Västra Götaland Östergötland Jönköping Halland Skåne Kronoberg Blekinge Gotland Kalmar